KEEP


IT SIMPLE


Infiintata in ianuarie 2002, DallNet International vine pe piata cu o experienta acumulata de 10 ani de zile in domeniul IT.

Compania are ca profil de baza transmisiile de date pe mediu wireless si optic precum si sisteme integrate IT &C aplicatii, design, dezvoltare si interconectare. Serviciile de consultanta in domeniul securitatii si al solutiilor antivirus / firewall completeaza oferta IT impreuna cu asistenta tehnica oferita 24/24 h.

MAKE


IT WORK


Infiintata in ianuarie 2002, DallNet International vine pe piata cu o experienta acumulata de 10 ani de zile in domeniul IT.

Compania are ca profil de baza transmisiile de date pe mediu wireless si optic precum si sisteme integrate IT &C aplicatii, design, dezvoltare si interconectare. Serviciile de consultanta in domeniul securitatii si al solutiilor antivirus / firewall completeaza oferta IT impreuna cu asistenta tehnica oferita 24/24 h.

WATCH


IT GROW


Infiintata in ianuarie 2002, DallNet International vine pe piata cu o experienta acumulata de 10 ani de zile in domeniul IT.

Compania are ca profil de baza transmisiile de date pe mediu wireless si optic precum si sisteme integrate IT &C aplicatii, design, dezvoltare si interconectare. Serviciile de consultanta in domeniul securitatii si al solutiilor antivirus / firewall completeaza oferta IT impreuna cu asistenta tehnica oferita 24/24 h.
 

Politica GDPR


Declarația de confidențialitate Dall Net International

Dall Net International consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.
Pentru scopul acestei declarații termenul Dall Net International se referă la întregul grup de companii sau, în funcție de caz, la fiecare companie în parte.
Dall Net International procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.
Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale Dall Net International.com. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.
Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC. Directiva 95/46/EC va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018. Această declarație este conformă cu GDPR și prin urmare și cu Directiva 95/46/EC și cu regulile naționale până când acestea expiră la data de 25 Mai 2018.
Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea Echipei Juridice a Dall Net International, care deține responabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.
Dall Net International trebuie considerat ca și controlor al datelor și acesta va determina scopurile și metodele de procesare ale datelor introduse și colectate online.

Principii

Politica de protejare a datelor în Dall Net International se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:
• Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
• Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
• Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
• Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
• Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
• Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
• Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.
Datele personale
Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.
Colectarea datelor personale
Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca Dall Net International să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile. Aceasta înseamnă că procesul inițial constă în colectarea de date personale pentru a determina dacă reclamația este eligibilă. Dacă reclamația se dovedește viabilă, Dall Net International contactează compania ce a efectuat reclamatia, totul în interesul clientului. De asemenea vom colecta adresa candidatului atunci când acesta aplică pentru un post în compania noastră. Colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, securitate fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la proiectele interne și echipele și activitățile organizaționale. Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru a îi oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai